• Onze prijzen zijn per fles 
 • Voor sommige landen kunnen extra lokale taxen en heffingen te betalen zijn bij de import van wijnen, Deze zijn niet inbegrepen in onze prijzen, en dienen door de klant zelf betaald te worden aan de bevoegde instanties.Dit geldt zowel voor private klanten als voor wijnhandelaars.

 • Alle aanbiedingen (zowel stockwijnen als primeurwijnen) op de site zijn onder voorbehoud van verificatie van onze “stock”. Het zijn immers zeldzame wijnen waarvan de productie in sommige gevallen klein is en grote volumes onmogelijk zijn hierdoor. Nv Voeding Lesage behoudt het recht eenzijdig een bestelling in aantal te verminderen of te annuleren wanneer blijkt dat er niet voldoende voorraad meer is van de bestelde wijn. In het geval dus dat de voorraad ontoereikend is en de bestelling al betaald is online, zal Nv Voeding Lesage dit bedrag ter waarde van de hoeveelheid die niet kan geleverd worden terugstorten aan de klant. De klant kan in geen geval schadevergoeding eisen voor het niet leveren van de gevraagde hoeveelheden, wanneer onze stocks ontoereikend zijn.

 • Leveringskosten zie rubriek ‘levering en verzending’.
 • Betaling : zie rubriek ‘betaling’.
 • Eigendomsvoorbehoud : Voeding LESAGE NV blijft eigenaar van de goederen zolang de factuur niet of slechts gedeeltelijk werd betaald, en heeft het recht deze terug te halen in geval van faillissement van de klant.
 • Voeding LESAGE NV respecteert de wet op e-commerce. Dit impliceert volgende :
  1. De klant heeft herroepingsrecht, ofwel het recht om zonder opgave van redenen na ontvangst van het product de koop alsnog kosteloos te ontbinden binnen de 14 kalenderdagen.
  2. Bestelknop : Bij het bevestigen van een bestelling bevestigt u als klant dat u een betalingsverplichting aangaat.
  3. Extra kosten zijn duidelijk te vinden onder de rubriek ‘leveringskosten’ en kunnen in sommige gevallen nog bovenop de totaalkost. Ook komt de kost voor accijns voor het desbetrefffende land in geval van export bovenop de totaalprijs.
  4. Terugbetaling in geval van retour gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending (in originele verpakking en perfecte staat).
  5. De betaalmethode wordt omschreven in de rubriek ‘betaling’.
  6. Retourzending : de kosten voor retourzending zijn ten laste van de klant tenzij de foute levering aan ons te wijten was.
  7. In geval de geretourneerde wijnen zich niet meer in originele staat bevinden, kan eventueel een waardevermindering in rekening worden gebracht.
  8. Risico van eventuele breuk bij verzending wordt gedragen door Voeding LESAGE NV.
  9. Levering moet na betaling binnen de 30 dagen gebeuren, tenzij voor primeurwijnen, waar een andere leveringstermijn van toepassing is of indien er expliciet een latere leveringsdatum gewenst of overeengekomen werd.